Kompleksowe usługi geodezyjne.

Pracownia

SOSNOWIEC, UL. PARTYZANTÓW 11
41-200 SOSNOWIEC
Lokal 162
biuro@geosortis.pl
+48 506 911 076
+48 605 494 328

Siedziba

SIENICZNO, UL. MARII DĄBROWSKIEJ 21
32-300 OLKUSZ
REGON 361235597 NIP 6372195569

Obszar działalności

Będzin, Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Olkusz, Sosnowiec
mapa obrazująca obszar działania firmy Geosortis

Starannie, solidnie i w terminie.

Kupno działki

Kupując działkę warto dokonać kilku czynności, aby zmniejszyć ryzyko transakcji oraz wyeliminować ewentualne rozczarowania i poniesione niepotrzebnie koszty w przyszłości. Pierwszą czynnością przed zakupem działki powinno być sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy planu regulują takie kwestie jak: przeznaczenie terenu, dopuszczalna wysokość budynku, rodzaj pokrycia, kąt nachylenia dachu i wiele innych.
Więcej

Budowa domu

Budowa domu jest procesem długim i wieloetapowym. Zarówno dla budynków wymagających pozwolenia na budowę, jak i dla tych podlegających zgłoszeniu do odpowiedniego organu administracji publicznej, należy wykonać projekt budowlany. Integralną częścią projektu jest plan zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta na aktualnej mapie zasadniczej, tzw. mapie do celów projektowych. Wykonanie takiej mapy należy zlecić uprawnionemu geodecie.
Więcej

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wyodrębnieniu dwóch lub większej ilości nowych działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela, bądź użytkownika wieczystego. Procedura podziału jest wieloetapowa, a co za tym idzie długotrwała. Uzależnione jest to przede wszystkim od kilku czynników, są to: rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi, wielkość nieruchomości, stan prawny, dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia granic nieruchomości.
Więcej
 • Geodezyjna obsługa budowy - hala produkcyjno-magazynowa w Zabrzu

  Dla Generalnego Wykonawcy firmy ZRB Szromek w Zabrzu przy ulicy Guido Henckela Donnersmarcka realizujemy kompleksową obsługę geodezyjną budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

   
 • Geodezyjna obsługa budowy - sala gimnastyczna w Zabrzu

  Dla firmy Mostostal Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. realizujemy geodezyjną obsługę budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2. W ramach inwestycji powstanie nowa sala gimnastyczna o powierzchni 2 140 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wybudowane zostaną łączniki pomiędzy nowym budynkiem, a budynkiem szkoły i dotychczasowej sali gimnastycznej.

   
 • Mapa do celów projektowych - Planetarium w Chorzowie

  Dla firmy CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach zadania "Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, tj. dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" wykonywaliśmy kompleksowe usługi geodezyjne polegające na opracowaniu mapy do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji drzewostanu oraz pomiarów rzędnych wysokościowych na potrzeby numerycznego modelu terenu. Więcej informacji na temat planowanej modernizacji planetarium znajdującego się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

   

Współpracujemy z

geosolum
PanattoniLogo
prdm
ferma
polconsult
budopol-logo
consultor
drogopol
kurek__logo3
logo
logo-176x18
mega
mostostal_zabrze_gpbp
Previous Next