Aktualności

Dla firmy CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach zadania "Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, tj. dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" wykonywaliśmy kompleksowe usługi geodezyjne polegające na opracowaniu mapy do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji drzewostanu oraz pomiarów rzędnych wysokościowych na potrzeby numerycznego modelu terenu. Więcej informacji na temat planowanej modernizacji planetarium znajdującego się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dzień Geodety został ustanowiony w 2012 roku z inicjatywy Europejskiej Organizacji Geodetów dla uczczenia 500 rocznicy urodzin Gerarda Merkatora. Począwszy od 2012 roku jest on obchodzony 5 marca. Z okazji Dnia Geodety składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom z branży geodezyjnej najlepsze życzenia.

W dniu 1 marca 2017r. dla firmy MEGA S.A. z Gdyni w ramach zadania "Remont napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji: GPZ Olkusz GPZ Siersza, tor 1 i 2" rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną. Zakres obsługi polegać będzie na m.in.: wytyczaniu lokalizacji nowych słupów, kontroli pionowości słupów, określaniu rzędnych zawieszenia przewodów. Przebudowie podlegać będzie 51 stanowisk słupowych.  

Bieżące postępy na placu budowy nowej sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Wolbromiu można śledzić na żywo dzięki kamerom 1 i 2 umieszczonym na budynku szkoły.

Tyczenie budynków

Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Wolbromiu.

W dniu 04 stycznia 2017r. dla firmy MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną rozbudowy fabryki tarcz hamulcowych BREMBO zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej.

Koniec trwającej od kwietnia br. przebudowy ulic Piastowskiej, Południowej i Spacerowej.

W ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Małobądzkiej w Będzinie"

W ramach przygotowania terenu pod planowaną inwestycję w Rudzie Śląskiej, polegającej na budowie hali magazynowej wykonaliśmy inwentaryzację kilkuset drzew podlegających wycince.

Dla firmy POLCONSULT Sp. z o.o. wykonaliśmy mapę do celów projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa nowej bazy CARGO – etap II A (Etap II A – rozbudowa płyty postojowej CARGO w kierunku na zachód) w MPL Katowice w Pyrzowicach". Mapa swoim zakresem obejmowała obszar 17ha, podczas wykonywania zlecenia mieliśmy okazję poznać specyfikę pracy w strefie zastrzeżonej MPL Katowice.

Inwentaryzacja drzew na potrzeby operatu dendrologicznego.

W związku z rozwojem firmy oraz w celu ułatwienia Klientom z Sosnowca i okolicznych miast kontaktu z GEOSORTIS s.c., w dniu 10 marca rozpoczęła działalność nowa pracownia geodezyjna. Lokal mieści się na I piętrze w biurowcu na ul. Partyzantów 11 w Sosnowcu.

3000m krawężników
2400m obrzeży
16000m2 kostki betonowej
79 studni
Tak w skrócie możemy opisać inwestycję jakiej obsługę prowadziliśmy dla firmy Budostal 8 s.a. z Trzebini. Zlokalizowana w Katowicach, przy ul. Żeliwnej, polegała na przebudowie zagospodarowania terenu i dostosowania go do potrzeb Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia.

Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
W dniu dzisiejszym startuje nasza nowa strona internetowa. Przejrzysty układ strony, jej funkcjonalność oraz pełna responsywność ułatwi zapoznanie się z ofertą firmy, także na urządzeniach mobilnych. Dla osób odwiedzających naszą stronę, oprócz zakładek takich jak OFERTA, AKTUALNOŚCI i KONTAKT, przygotowaliśmy zakładkę PRZYDATNE INFORMACJE,