Aktualności

W bieżącym miesiącu podpisaliśmy umowę na obsługę geodezyjną modernizacji stadionu żużlowego w Świętochłowicach z Generalnym Wykonawcą inwestycji firmą Mostostal Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Dla Generalnego Wykonawcy firmy ZRB Szromek w Zabrzu przy ulicy Guido Henckela Donnersmarcka realizujemy kompleksową obsługę geodezyjną budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dla firmy Mostostal Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. realizujemy geodezyjną obsługę budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2.

W lipcu zakończyliśmy rozpoczętą w grudniu ubiegłego roku obsługę budowy fundamentów słupów wysokiego napięcia 400kV. Budowa nowej linii 400kV prowadzona jest w ramach inwestycji „ Budowa linii blokowej 2x400kV Elektrownia Jaworzno II – SE Byczyna”.

Dla firmy CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach zadania "Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, tj. dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" wykonywaliśmy kompleksowe usługi geodezyjne polegające na opracowaniu mapy do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji drzewostanu oraz pomiarów rzędnych wysokościowych na potrzeby numerycznego modelu terenu. Więcej informacji na temat planowanej modernizacji planetarium znajdującego się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dzień Geodety został ustanowiony w 2012 roku z inicjatywy Europejskiej Organizacji Geodetów dla uczczenia 500 rocznicy urodzin Gerarda Merkatora. Począwszy od 2012 roku jest on obchodzony 5 marca. Z okazji Dnia Geodety składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom z branży geodezyjnej najlepsze życzenia.

W dniu 1 marca 2017r. dla firmy MEGA S.A. z Gdyni w ramach zadania "Remont napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji: GPZ Olkusz GPZ Siersza, tor 1 i 2" rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną. Zakres obsługi polegać będzie na m.in.: wytyczaniu lokalizacji nowych słupów, kontroli pionowości słupów, określaniu rzędnych zawieszenia przewodów. Przebudowie podlegać będzie 51 stanowisk słupowych.  

Bieżące postępy na placu budowy nowej sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Wolbromiu można śledzić na żywo dzięki kamerom 1 i 2 umieszczonym na budynku szkoły.

Tyczenie budynków

Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Wolbromiu.

W dniu 04 stycznia 2017r. dla firmy MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną rozbudowy fabryki tarcz hamulcowych BREMBO zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej.

Koniec trwającej od kwietnia br. przebudowy ulic Piastowskiej, Południowej i Spacerowej.

W ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Małobądzkiej w Będzinie"

W ramach przygotowania terenu pod planowaną inwestycję w Rudzie Śląskiej, polegającej na budowie hali magazynowej wykonaliśmy inwentaryzację kilkuset drzew podlegających wycince.

Dla firmy POLCONSULT Sp. z o.o. wykonaliśmy mapę do celów projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa nowej bazy CARGO – etap II A (Etap II A – rozbudowa płyty postojowej CARGO w kierunku na zachód) w MPL Katowice w Pyrzowicach". Mapa swoim zakresem obejmowała obszar 17ha, podczas wykonywania zlecenia mieliśmy okazję poznać specyfikę pracy w strefie zastrzeżonej MPL Katowice.