Aktualności

W ramach przygotowania terenu pod planowaną inwestycję w Rudzie Śląskiej, polegającej na budowie hali magazynowej wykonaliśmy inwentaryzację kilkuset drzew podlegających wycince.