Aktualności

W dniu 1 marca 2017r. dla firmy MEGA S.A. z Gdyni w ramach zadania "Remont napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji: GPZ Olkusz GPZ Siersza, tor 1 i 2" rozpoczęliśmy obsługę geodezyjną. Zakres obsługi polegać będzie na m.in.: wytyczaniu lokalizacji nowych słupów, kontroli pionowości słupów, określaniu rzędnych zawieszenia przewodów. Przebudowie podlegać będzie 51 stanowisk słupowych.