Aktualności

W lipcu zakończyliśmy rozpoczętą w grudniu ubiegłego roku obsługę budowy fundamentów słupów wysokiego napięcia 400kV. Budowa nowej linii 400kV prowadzona jest w ramach inwestycji „ Budowa linii blokowej 2x400kV Elektrownia Jaworzno II – SE Byczyna”.

Nowa linia ma długość 10 km, składa się z 30 stanowisk. Kompleksowa obsługa geodezyjna w tym przypadku polegała na wytyczeniu lokalizacji stanowiska słupowego oraz inwentaryzacji szalunków i wykonanych elementów na każdym etapie budowy fundamentu. Obsłudze realizowanej przez GEOSORTIS s.c. podlegało 27 stanowisk . W ramach tego zadania prowadziliśmy obsługę geodezyjną firm: Solver sp. z o.o., ENSTA Wykonawstwo sp. z o.o., HUiB Wróbel, P.S. W. Lubas, AP-Invest, GMS, Gastel. Generalnym Wykonawcą inwestycji był Elbud Katowice Sp. z o.o.