firma.jpg

Oferta

Geodezja ogólna

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • tyczenie budynków, budowli oraz obiektów liniowych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów liniowych i kubaturowych
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
Oferta Geosortis - Geodezja ogólna

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • kompleksowa obsługa inwestycji liniowych i kubaturowych
 • obsługa  budowy hal przemysłowych
 • obsługa budowy konstrukcji wieżowych
Oferta Geosortis - Geodezyjna obsługa inwestycji

Pomiary inżynierskie

 • monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych ( hałdy, składowiska, itp.)
 • pomiary niwelacyjne terenu wraz z bilansem robót ziemnych
 • pomiary pionowości konstrukcji wieżowych
 • pomiary kontrolne konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych
 • pomiary jezdni podsuwnicowych
 • prace nietypowe
Oferta Geosortis - Pomiary inżynierskie

Ewidencja gruntów i budynków

 • wznowienia  znaków granicznych
 • wyznaczenia  punktów granicznych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia  nieruchomości
 • dokumentacje do celów prawnych
 • pomiary powierzchni działek, użytków, budynków i innych
Oferta Geosortis - Ewidencja gruntów i budynków

Opracowania numeryczne

 • tworzenie numerycznego modelu terenu
 • wektoryzacja i kalibracja rastrów
 • transformacje, wpasowania map oraz projektów
Oferta Geosortis - Opracowania numeryczne

Pakiety

 • oferta dla biur projektowych
  • mapy do celów projektowych
 • oferta dla inwestorów indywidualnych
  • mapa do celów projektowych
  • tyczenie obiektów budowlanych
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 • oferta dla wykonawców robót
  • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
Oferta Geosortis - Pakiety
Kontakt

Siedziba

SIENICZNO,
UL. MARII DĄBROWSKIEJ 21
32-300 OLKUSZ

Pracownia

SOSNOWIEC,
UL. KANARKÓW 5
41-200 SOSNOWIEC

Kontakt

Pokaż adres email


tel. +48 506 wyświetl numer
tel. +48 605 wyświetl numer