Oferta

Geodezja ogólna

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • tyczenie budynków, budowli oraz obiektów liniowych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów liniowych i kubaturowych
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
Oferta Geosortis - Geodezja ogólna

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • kompleksowa obsługa inwestycji liniowych i kubaturowych
 • obsługa budowy hal przemysłowych
 • obsługa budowy konstrukcji wieżowych
Oferta Geosortis - Geodezyjna obsługa inwestycji

Pomiary inżynierskie

 • monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych ( hałdy, składowiska, itp.)
 • pomiary niwelacyjne terenu wraz z bilansem robót ziemnych
 • pomiary pionowości konstrukcji wieżowych
 • pomiary kontrolne konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych
 • pomiary jezdni podsuwnicowych
 • prace nietypowe
Oferta Geosortis - Pomiary inżynierskie

Ewidencja gruntów i budynków

 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • dokumentacje do celów prawnych
 • pomiary powierzchni działek, użytków, budynków i innych
Oferta Geosortis - Ewidencja gruntów i budynków

Opracowania numeryczne

 • tworzenie numerycznego modelu terenu
 • wektoryzacja i kalibracja rastrów
 • transformacje, wpasowania map oraz projektów
Oferta Geosortis - Opracowania numeryczne

Skaning laserowy

 • inwentaryzacje architektoniczne
 • inwentaryzacje obiektów przemysłowych
 • pomiary topografii terenu
 • pomiary mas ziemnych, hałd, wyrobisk
 • pomiary szybów kopalnianych i tuneli
 • prace nietypowe
Oferta Geosortis - Skaning laserowy

Geologia i geofizyka

 • badanie gruntów, odwierty, sondy
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie, dokumentacje geotechniczne
 • geotechniczna obsługa budów
 • ekspertyzy z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię
 • badania geofizyczne (badania elektrooporowe i georadarowe)
 • wykrywanie stref spękań, rozluźnień i pustek w górotworze
 • wykrywanie stref wodonośnych
 • lokalizacja uskoków tektonicznych
Oferta Geosortis - Geologia i geofizyka

Pakiety

 • oferta dla biur projektowych
  • geodezja, mapy do celów projektowych
  • geologia, badania gruntów, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie geotechniczne
  • geofizyka, badania elektrooporowe i georadarowe
 • oferta dla inwestorów indywidualnych
  • badania gruntów
  • dokumentacja geologiczno-inżynierska
  • mapa do celów projektowych
  • tyczenie obiektów budowlanych
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 • oferta dla wykonawców robót
  • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
  • kompleksowa geotechniczna obsługa inwestycji
Oferta Geosortis - Pakiety
Kontakt

Siedziba

SIENICZNO,
UL. MARII DĄBROWSKIEJ 21
32-300 OLKUSZ

Pracownia

SOSNOWIEC,
UL. PARTYZANTÓW 11
41-200 SOSNOWIEC
lok. 162

Kontakt

biuro@geosortis.pl
tel. +48 506 911 076
tel. +48 605 494 328