firma.jpg

Przydatne informacje dla powiatu będzińskiego

Szukasz geodety w powiecie będzińskim?

Zapoznaj się z wybranymi usługami z naszej oferty:
- mapy do celów projektowych,
- tyczenie budynków,
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu,
- inwentaryzacje powykonawcze,
- inwentaryzacje architektoniczne,
- inwentaryzacja obiektów przemysłowych,
- kompleksowa obsługa inwestycji,
- monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych,
- pomiary objętości mas ziemnych, hałd, wyrobisk,
- pomiary kontrolne konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych,
- tworzenie numerycznego modelu terenu,
- wektoryzacja i kalibracja rastrów,
- wznowienia znaków granicznych,
- wyznaczenia punktów granicznych,
- podziały nieruchomości,

Pełen zakres świadczonych przez nas usług znajdziesz w zakładce OFERTA.

Obszar naszej działalności:

powiat będziński, gminy: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki, Psary, Mierzęcice, Rogoźnik.

Właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej:

Starostwo Powiatowe w Będzinie
42-500 Będzin, ul. Krasickiego 17
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Geodeta powiatowy:  Jadwiga Zięba
tel.  32 368 07 60
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek - czwartek: 7:30-15:30,
piątek: 7.30-14.00

teodolit.jpg