firma.jpg

Przydatne informacje dla miasta Jaworzno

Potrzebujesz skorzystać z usług geodety w Jaworznie?

Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź naszą pracownię. Aby oszczędzić Twój czas istnieje możliwość złożenia zlecenia drogą telefoniczną lub elektroniczną, natomiast po zakończeniu zlecenia dokumentację końcową przekażemy w wybrany przez Ciebie sposób.

Oferujemy m.in.:
- opracowanie map do celów projektowych,
- tyczenie budynków,
- tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego,
- inwentaryzacje powykonawcze,
- inwentaryzacje architektoniczne,
- kompleksową obsługę inwestycji liniowych i kubaturowych,
- monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych,
- pomiary niwelacyjne terenu,
- pomiary pionowości konstrukcji wieżowych,
- wznowienia znaków granicznych,
- podziały nieruchomości,

Całość naszej oferty znajdziesz w zakładce OFERTA


Obszar naszej działalności na terenie Jaworzna:

Bory, Góra Piasku, Byczyna, Cezarówka, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn, Dobra, Jeleń, Jeziorki, Koźmin, Niedzieliska, Pieczyska, Stara Huta, Stare Miasto, Szczakowa, Śródmieście, Wilkoszyn, Wysoki Brzeg.


Właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej:

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 52
43-600 Jaworzno
Wydział Geodezji i Kartografii
Geodeta miejski: Tadeusz Dębecki
tel.: (0-32) 61-81-740
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - środa: 8.00 - 15.00
czwartek : 8:00 - 17.00
piątek: 8:00 - 14:00

teodolit.jpg