Przydatne informacje dla miasta Mysłowice

GEOSORTIS s.c. na terenie miasta Mysłowice oferuje kompleksowe usługi geodezyjne. Jeżeli szukasz pomocy geodety, dobrze trafiłeś, wykonujemy m.in.:
- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) dla potrzeb odbioru przez MPWiK Mysłowice,
- opracowanie map do celów projektowych,
- tyczenie budynków,
- tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- kompleksową obsługę inwestycji liniowych i kubaturowych,
- monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych,
- pomiary niwelacyjne terenu,
- pomiary rzędnych wysokościowych,
- pomiary objętości mas ziemnych, hałd, wykopów, nasypów,
- wznowienia znaków granicznych,
- podziały nieruchomości,
oraz wiele innych standardowych opracowań geodezyjno-kartograficznych, jak również chętnie podejmiemy się zadań nietypowych.

Obszar naszej działalności na terenie Mysłowic:
Bończyk-Tuwima, Brzezinka, Brzęczkowice, Słupna, Dziećkowice, Janów Miejski-Ćmok, Kosztowy, Krasowy, Larysz-Hajdowizna, Ławki, Morgi, Mysłowice Centrum, Piasek, Stare Miasto, Szopena-Wielka Skotnica (Śródmieście) ,Wesoła.

Właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej:
Urząd Miejski w Mysłowicach
Plac Wolności 4
41-400 Mysłowice
Wydział geodezji i kartografii
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Mysłowicach
Ireneusz Lasok, tel.: (0-32) 317-12-50
Urząd Miejski czynny jest:
poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00,
wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15.30,
piątek w godz. 7:30 - 14:00.
Przejdź do oferty