Przydatne informacje dla miasta Olkusz

Szukasz geodety lub geologa w powiecie olkuskim?
Chcesz rozpocząć inwestycje i nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź do nas lub skontaktuj się z nami. Aby oszczędzić Twój cenny czas wszystkie formalności dotyczące zlecenia załatwimy drogą elektroniczną, a końcową dokumentację dostarczymy pod wskazany adres.

Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych, geologicznych i geofizycznych dla inwestorów indywidualnych, biur projektowych oraz wykonawców robót.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

 • mapy do celów projektowych,
 • tyczenia budynków, obiektów liniowych oraz kubaturowych,
 • pomiary powykonawcze,
 • inwentaryzacje,
 • wznowienia znaków granicznych,
 • wyznaczenia punktów granicznych,
 • podziały nieruchomości,
 • mapy do celów prawnych,
 • skaning laserowy 3D,
 • odwierty i badania geologiczne,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacje geotechniczne,
 • badania geofizyczne (georadarowe i elektrooporowe),
 • geotechniczną obsługę inwestycji.

Pełną ofertę naszych usług prezentujemy w zakładce OFERTA

Obszar naszej działalności:
powiat olkuski, gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

Właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej:
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz
Wydział geodezji, kartografii i katastru
Dyrektor wydziału: Maria Madej tel. +48 32 647 67 00
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00;
od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Przejdź do oferty