Aktualności

W ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Małobądzkiej w Będzinie"

dla Biura Projektów DOMEL z Opola wykonaliśmy opracowanie mapy do celów projektowych wraz ze szczegółową inwentaryzacją zieleni na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę.