Aktualności

Dla firmy POLCONSULT Sp. z o.o. wykonaliśmy mapę do celów projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa nowej bazy CARGO – etap II A (Etap II A – rozbudowa płyty postojowej CARGO w kierunku na zachód) w MPL Katowice w Pyrzowicach". Mapa swoim zakresem obejmowała obszar 17ha, podczas wykonywania zlecenia mieliśmy okazję poznać specyfikę pracy w strefie zastrzeżonej MPL Katowice.

Ze względu na ruch samolotów na drogach kołowania oraz wytyczne bezpieczeństwa obowiązujące w porcie wszelkie pomiary geodezyjne należy zaplanować i wykonywać w sposób niezakłócający pracy portu lotniczego.